Ngày 17/5/2017, sông Cổ Cò chính thức nạo vét đoạn Quảng Nam

 

Ngày 17/5/2017, sông Cổ Cò chính thức nạo vét đoạn Quảng NamKhông có nhận xét nào:
Write nhận xét