So sánh cơn sốt đất năm 2017 và năm 2007

 

Nếu năm 2017, cơn sốt đất chỉ diễn ra với đất nền và giá tăng khoảng 1,5-2 lần thì năm 2007, cơn sốt diễn ra với cả đất và căn hộ, mức tăng giá cao nhất lên đến 10 lần.
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét